Deri sıcaklığının termometre veya termografi ile ölçülmesi bazı kronik ağrılı hastalıklarda objektif bir parametre olabilir. Sinir iletim hızı, uyarılmış yanıtlar veya nicel duyusal testler gibi çeşitli duyuların ölçülebildiği nesnel yöntemler vardır. Örneğin; Dokunma, sıcak ve soğuk gibi duyumlar için eşiklerin ölçülmesi, basınç veya bu tür uyaranlarla ilişkili ağrı eşiklerinin ölçülmesi gibi belirli objektif ölçümler, ağrılı durumlarda tedavinin teşhis ve değerlendirilmesinde yararlı olabilir.ağrının ölçülmesi, objektif ağrı ölçümü, ağrı anında bakım

Kronik ağrının başlı başına bir hastalık olarak tedavi edilmesi ve tedavisinin uzman bir disiplin çerçevesinde yürütülmesi gerektiği iyi bilinmektedir. Bu bağlamda subjektif bir his olan ağrının objektif ölçüm yöntemleriyle tanı ve takibi önerilse de tanı ve tedavinin takibi açısından hastanın öyküsü en önemli parametredir. Hastanın ayrıntılı öyküsü, fizik muayene ve laboratuvar testleri öncesinde bize ön tanı hakkında fikir verecektir. Özellikle tedavi takibinde kullanılabilecek objektif yöntemler olmakla birlikte, öykü ve ağrı ölçümü hasta takibinde anahtar rol oynamaktadır. Başarılı ölçüm, doktor ve hasta arasındaki iletişimle mümkündür.

Palyatif bakım

Palyatif bakım; Kesin tedavinin ya da uzun süreli kontrolün imkansızlığını kabul eden, yaşam sürecinden çok kaliteyle ilgilenen, asıl amacı hastaya mümkün olduğunca rahat bir dinlenme sağlamak ve rahatsız edici semptomları önlemektir.

Yaşlıların nüfusu artıyor ve kanser yaşlılarda daha yaygındır. Tedavisi imkansız veya süresi dolmuş hastalarda ağrı ve diğer anksiyete belirtilerinin tedavisi, hastayı psikolojik ve ruhsal olarak desteklemek, hastanın karşılaştığı ölüme rağmen mümkün olduğunca aktif yaşamasına yardımcı olacak bir destek sistemi oluşturmak, Hastalık sırasında hasta yakınları ve palyatif ölüm bakım kavramına dahildir.

Palyatif bakımın en önemli amaçlarından biri hastanın ailesine ve yakınlarına ölümünden önce ve sonra destek olmaktır. Bu desteği kimin alacağına karar verilirken dikkatli olunmalıdır. Fizyoterapistler, mesleki terapistler ve sosyal danışmanların yanı sıra doktorlar ve hemşireler de bu işte önem kazanıyor. Deneyimli gönüllülerin faydaları bile inkar edilemez.