Beyaz kan hücreleri olarak da bilinen lökositler, vücudu yabancı istilacıların neden olduğu bulaşıcı hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin bir parçası olan hücrelerdir. Beyaz kan hücreleri, dolaşım sistemi ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun her yerinde bulunur. Birkaç farklı alt türe ayrılan tüm lökositler, kemik iliğinde bulunan hematopoietik kök hücreler olarak bilinen vücuttaki multipotent hücrelerden üretilir veya türetilir.

Lökosit değeri nedir?

Beyaz kan hücresi sayısı, bir hastalığın varlığını gösterebilen bir göstergedir, bu nedenle beyaz kan hücresi sayısı, CBC’nin önemli bir alt kümesidir. Genel olarak beyaz kan hücresi sayısının mikrolitre kan başına 4.000 ile 11.000 arasında olması beklenir. Bu nedenle, sağlıklı bir yetişkinde lökositler toplam kan hacminin yaklaşık% 1’ini oluşturur. Yine sağlıklı bir insanda kırmızı kan hücrelerinin kan hücrelerinin% 40 ila% 45’ini oluşturması beklenir. Beyaz kan hücresi sayısı üst sınırları aşarsa buna lökositoz denir.

Lökositoz, bağışıklık sisteminin savunma sürecinde ortaya çıkar – bu normaldir. Bununla birlikte, neoplastik veya otoimmün sistemden kaynaklanan bir reaksiyondan kaynaklandığında anormal bir durum olarak kabul edilir. Beyaz kan hücresi sayısı alt sınırın altına düşerse buna lökopeni denir ve bu zayıflamış bir bağışıklık sistemini gösterir. Kandaki hastalıkla savaşan hücrelerin sayısında azalma anlamına gelen lökopeni, genellikle belirli beyaz kan hücrelerinin, yani nötrofillerin sayısındaki azalma ile ilişkilidir.

Çocuklarda normal beyaz kan hücresi sayısı yaşa göre değişir. Yenidoğanlarda bunun mikrolitre başına 9.500 ila 34.000 aralığında olması beklenmektedir. Aşağıda farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve yenidoğanlar için beklenen lökosit değerleri bulunmaktadır.

0 – 1 ay: 9,4 – 34,0 μl

2 – 12 ay: 5,0 – 19,5 μl

13 – 36 ay: 5.5 – 17.0 μl

37 ay – 5 yıl: 5,5 – 15,5 μl

6-15 yaş: 4,5 – 13,0 μl

15 yaş ve üstü: 4,0 – 11,0 μL

Bazı sağlıklı insanlar düşük beyaz kan hücresi sayılarına sahip olabilir, ancak bu insanlar için normal kabul edilebilir. Kan testi sonuçlarının gösterebileceği herhangi bir sağlık sorununun tespiti, bireyin tüm koşulları dikkate alınarak bir sağlık mesleği mensubu tarafından yapılmalıdır.

İdrar beyaz kan hücresi sayınız her zaman 0 olmalıdır. Sıfırın üzerindeki idrar beyaz kan hücresi sayımı, hemen ele alınması gereken bir dizi ciddi tıbbi sorunu gösterir. İdrarda yüksek lökosit sayısı, belirli kanser türlerine, kan bozukluklarına ve belirli ilaçların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir veya idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşları, böbrek enfeksiyonu veya hamilelik gibi durumlarda görülebilir. .