Bilimsel makale, bilimsel bilgileri arttırıcı, yaratıcılığa yönlendiren bilimsel kurallar doğrultusunda yazılmış, özgün araştırma sonuçlarına dayanan bilimsel bir yazım türüdür. Makale mümkün olduğu derece de açık ve net olarak, kelimelerinin anlatmak istediği konu dışına çıkılmadan alıcılara gerekli sinyali vermelidir. Bilimsel makaleler, genellikle evrensel bir dil olan İngilizce olarak yazılmaktadır. Fakat diğer diller de yazılmış makaleler de bulunmaktadır. Bunların başka dillere çevirisi sanıldığı kadar kolay değildir.  Uygun yayın organlarında yayınlanan makaleler, alıcılarına ulaştığında anlaşılması kolay ve net olmalıdır.bilimsel makale çevirisi, bilimsel makale tercümesi

Bilim adamlarının makalelerini hazırlarken, kullandıkları dil genellikle İngilizce olsa da, seçeceği kelimeler anlam fazlalığı taşımayan, net bir şekilde algılanabilen türden olmalıdır. Benzetme ve mecazi anlamlar taşımayan kelimelerin kullanılması çevirmenin doğru olması açısından daha uygundur. Kullanılan kısaltmaların açıklamaları verilmelidir.

Başka diller de hazırlanan bilimsel makalelerin, yapılacak çevirisinde anlam kaybı yaratmamak için oldukça dikkatli olunması gerekir. Bilimsel terimlerin doğru aktarılması oldukça önem taşır. Çevirilerin konusunda uzman kişilerce yapılması, makalede kullanılan dilin anlatmak istediğini çevirmeyi kolaylaştıracak ve makale okuyucularına istediği bilgiyi verecektir. Makale de anlatılan bilimsel konunun anlam kaybına uğramadan, doğru ellerden geçip çeviri yapılmasın da büyük fayda vardır.

 Yaşanabilecek bir diğer sorun kültürel farklardan oluşabilir. Çevirmenlere oldukça fazla işin düştüğü bu durumda, iki farklı kültürün özdeşleştirilmesi, metne sadık kalınarak yapılması önem taşır.Bu durumda kullanılan dillerin yapıları iyi özümsenmeli ve iki kültüre de doğru mesaj verilmelidir.  Yapılan çevirinin taraflarca tekrar tekrar kontrol edilmesin de fayda vardır. Makale içeriğinin, özünün korunması ve aynısının aktarılması son derece önemlidir.

Günümüzde çevirmenlik mesleğinin lisans düzeyinde eğitimle alınması, bu işin önemini arz etmektedir. Toplumlara doğru bilimsel verileri aktarmanın taşıdığı önem açısından, çevirmenlere oldukça fazla görev yüklemiştir.