Diyabet ve böbrek etkileri nelerdir?Nefropati gelişmesi ni arttıran faktörler nelerdir?Nefropati tanısı nasıl konur?Albümin atılım değerleri hastalarda nasıldır?Diyabet ve böbrek hastalığı önlenebilirmi?

Diyabet e bağlı nefropati ilk önce mikroalbuminlerin idrarda atılmasıyla ortaya çıkar.Tip 1 diyabet olgularında ,nefropati hastalığın başlangıcından 5 yıl sonrası belirti verebilir, 15-17 yıl sonrası pik yapabilir.Diyabet, Diyabet tedavisi , Diyabet hastalığı2

Tip 2 diyabet olgularında % 10 idrarda protein atılımı saptanmış, tip 1 diyabet olgularıyla benzer riskler nefropati de rol oynamaktadır.

İdrarda mikroalbumin atılması böbreklerde damarlarda mikro tutulumun başladığını gösterir, bu taktirde retinopati de akla gelmeli, o da araştırılmalıdır.İdrarda mikroalbumin atılımı saptanan %80 tip 1 diyabet olgusunda takip eden 10-15 yıllık süreçte retinopati gelişimi beklenir.Bu oran tip 2 diyabet olgularında %10-25 aralığındadır.

Yüksek lipit seviyeleriyle mücadele böbrek hastalığı gelişimini yavaşlatır.

Nefropati gelişmesini arttıran riskler nelerdir?

Diyabet hastalığında geçirilen süre

Zayıf diyabet kontrolü( yüksek HbA1c)

Ailede nefropati öyküsü

Yüksek tansiyon, sigara

Diyabet ve böbrek hastalığı tanısı nasıl konur?

İdrarda mikroalbümin veya albümin atılımı , kanda kreatinin yükselmesi tanı koyduracaktır.Nefropati gelişimi belirti vermediğinden, laboratuar tetkikleri gerekecektir.

İdrarda mikroalbümin atılımı 3 aylık süreçte yapılan 3 testin 2 sinde saptanırsa tanı kesinleşir.

Tip 1 diyabet olgularında püberte sonrası olgularda diyabet süresi 5 yıl olduktan sonra tarama yapılmalıdır, tip 2 diyabet olgularında ise tarama teşhis konunca yapılmalıdır.

Albümin atılım değerleri;

Normalde 24 saatte 30mg altı ,veya anlık ölçümde 30 mikrogram/mg kreatinin değerleri.

Mikroalbüminüri 24 saatte 30-299 mg altı,veya anlık ölçümde 30-299 mikrogram/mg kreatinin değerleri.

Klinik albüminüri 24 saatte 300 mg üstü, veya anlık ölçümde 300 mikrogram/mg kreatinin değerleri.

Diyabet ve Böbrek hastalığı önlenebilir mi?

Diyabet e bağlı böbrek hastalığının önlenmesi veya ilerlemesinin yavaşlatılması , diyabet in sıkı kontrolü ile mümkündür.

Yine yüksek tansiyonun kontrolü sağlanırsa böbrek hastalığının ilerlemesi yavaşlatılabilir.Tedavide ACE enzimi baskılayanlar ve anjiotensin blokörleri kullanılır.

Diyabet li tüm olgularda yüksek tansiyon tedavisi agresif olarak yapılmalıdır.

Yetişkinlerde kan basıncı hedefi 130/80mmHg altı olarak alınmalıdır.