Füzyondan hemen sonra ortaya çıkan ağrı ve rahatsızlık genellikle diğer omurga ameliyatlarından daha şiddetlidir. Ancak ameliyat sonrası ağrı ile başa çıkmak için mükemmel yöntemler vardır. Bunlara oral ağrı kesiciler ve intravenöz enjeksiyonlar dahildir.

Diğer bir seçenek ise hasta kontrollü postoperatif ağrı kesici (PCA) pompasıdır. Bu yöntemde hasta, bir damara belirli miktarda narkotik ağrı kesici enjekte eden bir düğmeye basar. Bu alet genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde kullanılır.füzyon

Füzyon cerrahisinden sonra iyileşme süresi diğer omurga ameliyatlarına göre daha uzundur. Hastalar ameliyattan sonra genellikle beş veya yedi gün hastanede kalırlar, ancak büyük ameliyatlardan sonra daha uzun hastanede kalışlar nadir değildir.

Aynı şekilde, bir füzyondan sonra normal bir aktif yaşam tarzına dönmek diğer omurga ameliyatlarına göre daha uzun sürer. Bunun nedeni, cerrahınızın kemik iyileşmesine dair kanıt görene kadar beklemeniz gerektiğidir.

Her hastada füzyon gelişimi farklı şekilde ilerler; Vücut iyileştikçe, omurları sıkıca bağlayan bir kemik grefti eklenir. Füzyon cerrahisi sonrası iyileşme süreci kırık iyileşmesine çok benzer. Genellikle, kemik iyileşmesinin ilk belirtileri, altı hafta sonrasına kadar röntgenlerde görünmez.

Bu dönemde hastanın aktivitesi genellikle sınırlıdır. Tespit edilebilir kemik iyileşmesi genellikle ameliyattan sadece altı ay sonra gerçekleşir. Ameliyattan sonra bir yıl boyunca kemik iyileşmesinin devam ettiğine dair kanıtlar olmasına rağmen, üç ila dört ay sonra aktivitede bir artışa izin verilir.

Bir hastanın çalışması için geçen süre hem ameliyatın türüne hem de yapılan işe bağlıdır. İletişim kurma süresi, masa başında çalışan genç, sağlıklı bir hastada kardeş bağı kurulduktan 4-6 hafta sonra, daha ağır fiziksel işler yapan yaşlı bir hastada 4-6 ay arasında değişebilir.

Termonükleer tedavi sonrası tel kullanımı aktiviteyi sınırlasa da ameliyat sonrası erken dönemde tel kullanılabilir. Birçok korse çeşidi vardır; bazıları çok kısıtlayıcıdır ve önemli miktarda hareketi kısıtlar, diğerleri ise daha rahatlatıcı ve destekleyici olacak şekilde tasarlanmıştır.

Korse kullanılıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa ne tür bir korse kullanılacağı cerrahınızın tercihine ve ameliyat tipiyle ilgili diğer faktörlere bağlıdır.

Termonükleer tedavi sonrası rehabilitasyon süreci

Füzyon ameliyatından sonra cerrahınız sizin için ameliyat sonrası bir rehabilitasyon programı önerebilir. Bu rehabilitasyon programı, sırtı güçlendirmek için egzersizler, kardiyovasküler sistemi güçlendirmek için bir aerobik programı ve hastayı mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde işe geri döndürmek için çalışma ortamı için özel olarak tasarlanmış bir programı içerebilir.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon programına devam etme kararı birçok faktöre bağlıdır. Bunlar cerrahi faktörler (ameliyatın tipi ve kapsamı) ve hasta ile ilgili faktörlerdir (yaş, sağlık durumu, beklenen aktivite derecesi). Küçük bir hastanın rehabilitasyonu, tek seviyeli füzyondan 4 hafta sonra başlayabilir.

Füzyon ameliyatının yan etkileri var mı?

Füzyon, omurganın belirli koşulları için bir tedavi olsa da, onu “normal” bir duruma döndürmez. Normal bir omurgada omurlar arasında hareket vardır. Füzyon, kaynaşmış omurlar arasında hareket etme yeteneğine müdahale eder. Bu, eklemin üstündeki ve altındaki omurlara daha fazla baskı uygulayabilir. Neyse ki, füzyon iyi iyileştikten sonra nadiren bozulur.

Bununla birlikte, füzyon bitişik omurlara çok fazla baskı uygular. Bu nedenle, bu segmentlerin dejenerasyonunu hızlandırabilir. Elbette bu risk kişiden kişiye değişir. Bu nedenle, füzyon üzerindeki stresi en aza indirmek için çoğu cerrah, hastaların tekrarlayan kaldırma ve bükme hareketlerinden kaçınmasını önerir.

Spinal füzyon kullanma kararı çok zordur, hastalığın tedavisi ile ilgili faktörler, hastanın yaşı ve sağlığı ile hastanın ameliyat sonrası aktivitelerinden beklentileri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle karar verirken çok dikkatli olmalı ve her şeyi cerrahla detaylı olarak konuşmalısınız.