Göğüslerin neredeyse baştan sona bütün kadınlar için en değerli güzellik ve öz-güven öğelerinden birini teşkil ettiğini söylemek aşırıya kaçmak anlamına gelmeyecektir. Hanidir, en fazla ilgi konusu olan ve olumlu sonuçların elde edildiği surjerinin (ameliyat) belki de birincisidir. Çok çeşitli faktörler nedeniyle (gebe kalma, yaşın ilerlemesi, kilo alma-verme vb.) göğüslerin hacim kaybetmesi, sarkmaların baş göstermesi ve dolgunluk sürecinin gerilemesi gibi nedenler hasebiyle oluşabilir. Böylesi üzücü durumların üstesinden gelmek için büyütme ve dolgunluğu arttırmaya dönük girişimlere başvurulabilir ve eskisine kıyasla daha kıvamlı ve projeksiyon sahibi göğüslerin gün ışığına çıkarılması gerçek olabilir. Memelerin büyütülmesini hedefleyen operasyonlar, ya meme dokusunun ya da kas dokusununalt kısmına implante edilen protezler sayesinde hacmin ve dolgunluğun çoğaltılmasına yönelik girişimlerdir. Hamilelik sürecinin hemen ardından içi boşalmış, doğuştan küçük hacimli olarak var olan ya da asimetri ve boyut bakımından orantısız olan tüm göğüslere adam akıllı uygulanabilir. İlk olarak muayeneden geçersiniz, sonrasında, estetik uzman size, göğüs kafesini çevreleyen deri ve meme dokusunun durumuna ek olarak, sarkıklığın var olup olmadığına ve kitle alınıp alınmadığına dikkat kesilecektir. Göğüsler net bir biçimde sarkmışsa, büyütme girişimine ilaveten meme derisinin azaltılması ve göğüslerin dikleştirilmesi operasyonu da tatbik edilebilir. göğüs büyütme estetiği, göğüs büyütme yöntemleri

Ortaya çıkarılmak istenen en hoş görünüm için dikkat kesilmek gereken mevzulardan birisi de, boyutların hangi aralıkta oluşturulacağına karar verilmesidir. Talep eden kişiler genel olarak sutyen numarasından ya da beden ölçülerinden yola çıkmaktadır çünkü zihinlerinde var olan boyutları tarif etmek çoğu zaman sanıldığından daha çetrefilli bir iştir. Arzu edilen boyutu ve beklentileri yedeğine alan uzman, ölçüleri almalıdır ve buna tekabül eden en iyi silikon protezi seçmelidir. Ameliyattan evvel, birden fazla boyuta sahip çeşitli silikonlar el altında bulundurulursa, bu sayede en doğru tercihe ulaşılması daha da kolaylamış olunur. Protezler, göğüs dokusunun altına yerleştirilebileceği gibi, arzu edilirse göğüsduvarını oluşturan kasın (pektoralis majör) altında oluşturulacak bir boşluğa da implante edilebilir. “Subfasiyal bölge” ya da “dual plan” denilen ve bir bölümü göğüsün dokusu altına bir bölümü de kas dokusunun altına tekabül edecek biçimde yapılabilir.

Göğüslerin boyut ve hacim olarak durumu her surette doğuştan getirilen fizyolojik vasıflara atfedilemez çünkü insanların şu ya da bu türden yaşadıkları birçok olay vardır. Doğum ve sonrasında vuku bulan gidişat ve aşırı derecede alınıp verilen kilolar neticesinde şekil bozuklukları ve kimi komplikasyonlar gün yüzüne çıkabilir. Bazen iki meme arasındaki simetri oranı aşırı bir biçimde tahrip olmaktadır ve augmentasyon (“büyütme”) ve dolgunlaştırma dışında herhangi bir çözüm yolu ortada görünmemektedir. Daha önce pratiğe aktarılmış örnek operasyonlar baz alınırsa, ve tecrübe sahibi bir uzman cerrahın gerçekçiliği ve hastanın umduğu görünüm ve ölçütler arasında bir ortak yol bulunursa, vücut ile uyumlu bir göğüs oranı yakalanabilir. İlerlemiş düzeylerdeki dolgunluk kaybı ve gevşemiş göğüsler için yapılan girişimler tastamam nitelikli bir sonuç üretemezse bu durumda meme dikleştirme ile kombine edilmesi gerekebilir. Günümüze değin tatbik edilen tahkikler ve klinik göstergeler sayesinde, silikon protezlerin insan vücudu için hiçbir zararlı etkisinin olmadığı ispat edilmiştir. Tekniğin artan olanakları sayesinde “kohevis” yapıda üretildiğini, bir ömür boyunca size eşlik edebildiğini ve protez delinse dahi içindeki jelin dışarıya akmadığını iddia etmek mümkündür.

Genel anestezi ya da sedasyon ile kuvvetlendirilmiş olan lokal anestezi kullanılarak yapılan uygulamalar takriben 1 – 2 saat aralığında gerçekleştirilir ve hastaların direk evlerine dönmelerini engelleyen bir durum yoktur. Operasyon göğsün başındaki çevreden ya da altındaki katlantı çizgisinden içeri dahil olunarak yapılabileceği gibi, koltuk altından ufacık bir kesi yardımıyla da basitçe uygulanabilir. Silikon protez kasın altına ve üstüne oturtulabilir ama tekniğin belirlenmesi cerrahın seçimine kalmıştır ki büyük çoğunluk göğüs başından girmek ya da katlantı çizgisinden protezi yerleştirmek yoluna gitmektedir. Bu seçeneklerin bolluğu büyütme operasyonunun vardığı boyutları gözler önüne sermektedir ve vakıanın farklılaşması tekniğin farklılaşması ile el ele gidebilir. Operasyondan sonra oluşacak olan canın yanması ve incinme gibi komplikasyonlar basit ağrı kesiciler yardımıyla denetim altına alınabilir ama zaten bu ağrılar çok kısa (bir ya da birkaç gün müddetince) sürer. Teknikler içinden kas altına implantasyon seçilmişse, o zaman kas ağrıları bir iki günden ziyade bir haftalık bir süre boyunca devam edebilir ve antibiyotik almanız iyi gelecektir. İki haftalık bir müddet sonrasında uzman doktorun size öğreteceği masajı bir aylık bir süre zarfında uygulamanız sizin adınıza önem arz eder. Olası yan etki (“komplikasyon”) belki de en bariz olanı uzun vadeli olarak protezin çevresinde kapsül oluşumudur ve ikinci bir müdahaleyi gerekli kılabilir. Kapsül oluşumu, göğüs bezinin alt kısmına implante edilen protezlerden ötürü meydana gelmektedir ve yapılan vakıaların neredeyse yüzde % 10’luk bir kesiminde gözlenmektedir. Bu etkinin aşılması için uzmanın ya protezi kas altına implante etmesi ya da kas fasyası denilen kesimin altına gelecek şekilde yerleştirmesi lazımdır.

Her iki göğsünün birbirine simetrik olarak denk geldiği bir kadın bulmak çok zordur ama çok dikkatli bir biçimde bakılsa dahi bu asimetri rahatlıkla fark edilemez. Kadınların bu tarz bir problem ile çok fazla yüz yüze gelmezler ama kuraldışı durumlarda asimetriler kendilerini dayatmaktadır ve estetik ve psikolojik bakımdan yaşamın sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Bir göğüs diğerinden daha sarkık olabilir, bir diğeri daha küçük olabilir ya da bir göğüs çok az gelişmişken diğeri normal bir gelişim sergilemiş olabilir. Komplikasyon ne türden neşet ederse etsin, farklı prosedürler yardımıyla sorun çözülebilir ve göğüsler arasında bir simetri ilişkisi yaratılabilir. Mükemmel bir uyuma ve orantısallığa sahip yani yüzde yüz orantılı iki göğsün ortaya çıkarılması mümkün değildir ama en iyi sonucun alınması için uzman cerrah elinden geleni yapacaktır. Günümüz dünyasında ve ülkemizde en sık karşılaştığımız cerrahi girişimlerden birisi göğüs büyütme (augmentasyon) operasyonudur ve göğüsleri sarkmamış ve çok büyük olmayan kadınlar ideal adaylar arasında gösterilebilir. Gebelik süreci yaşantılamış ve yüksek oranlarda kilo alıp vermiş olan kadınlar için göğüslerin durumu ile alakalı olarak mühim estetik kaygılar gündeme gelebilir.