Göz hastalıkları ve kök hücre:

Adipoz dokusundan elde edilen kök hücreleri:

Yağ dokusundan elde edilen uyarılmış kök hücreler gibi, yeni kök hücre kaynakları keşfedildi.Bu kök hücreler çeşitli retina hücre tiplerine dönüşmektedir. Maküler distrofi, maküler dejenerasyonda, insan embriyonik kök hücre kaynaklı retina pigment epitel hücrelerinin naklinin başlangıç sonuçları güvenli ve görmede iyileşmedir. Faz 1 çalışmalarda demonsratif herediter retinal distrofide otolog kemik iliği kaynaklı mononükleer hücrelerle toksisite görülmemişve görmede yarar sağlanmıştır. İstatistikler bilim adamlarının sağlıklı kornea dokusu oluşturma-entrensek tedavi (hasarlanmış korneayı içiriden onarım) ya da ekstrinsik tedavi (laboratuvar ortamında üretilmiş korneanın nakli)- konusunda acil olarak yeni yöntemler bulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Embriyonik kök hücreleri:

Embriyonik kök hücrelerin yeni kornea dokusu oluşturduğunun kanıtlanmasıyla bu alanda hızlı ilerlemeler yaşanmaktadır.Entrensek tedavi için hasarlı dokudaki hücrelerin yerini alacak olan kök hücrelerin özelleşmesini sağlayacak hücre sinyallerinin daha iyi olarak anlaşılması gerekmektedir. Göz içinde farklı görevleri yerine getiren farklı birçok kök hücre vardır. Limbal kök hücreler (bazen korneal kök hücreler olarak adlandırılır) korneaya destek sağlar ve gözün yüzeyindeki hücreleri yenileyerek gözü aşınma ve yırtılmadan korur. Göz ile gözkapaklarını birleştiren zar olan konjuktiva gözü besler ve gözün kayganlığı sağlar.

Retinal kök hücreleri:

Retinal kök hücreler görmeyi sağlayan retinal hücreleri oluştururlar ve laboratuvar ortamında en kolay olgunlaşan insan hücreleridir. 2000 yılında Dr Derek van der Kooy un retinadaki kök hücreleri bulmasıyla kök hücre kullanarak körlüğün ve göz hastalıklarından kaynaklı görme bozukluklarının tedavisi konusunda ciddi beklentiler oluşmuştur.

Otolog limbal kök hücreleri:

Limbal ve konjuktiva kök hücreler hasarın onarımı için dokunun üzerine nakil edilebilir. Zarar görmemiş gözden limbal kök hücreleri alınıp, laboratuvarda coğaltılıp, hastanın hasar görmüş gözüne naklediliyor. 2010 yayınlanan sonuçlara göre, İtalya’da test edilen 112 hastanın yüzde yetmişbeşinde otolog limbal kök hücre graftı, yenilenmiş ve fonksyonel kornea oluşturmayı başarmıştır.