Tüketici kitlenin isteğine göre şekillenen hizmet ve gıda sektörün için tüketicilerin gıdaların helal olup olmadığını merak etmeleri ve bu ayrıma göre ürün tercih etmeleri sebebiyle son yıllarda helal gıda sertifikası veren kuruluşların önemi artmıştır. Firmalar her türlü olumsuz yorumdan kaçınmak ve helal gıda sertifikası almak için belirli birtakım prosedüre tabi tutulmak zorundadır. Bu prosedürler oldukça dikkat edilerek işlenmesi gereken, insan sağlığı ile alakalı olduğu için özenle uygulanmalıdır. Durum böyle olunca helal gıda markalarında prosedürün önemi çok daha fazla dikkatle izlenmelidir. Firmalar helal gıda seçtikleri ürün için helal gıda sertifikası almak istediklerinde gerekli kurumlara başvurmalıdır. Unutulmaması gereken nokta şudur, ilk başvuruda bir markanın bütün ürünleri için helal gıda sertifikası verilmesi mümkün değildir. Farklı ürünler için farklı prosedürler izlendiğinden markalar hangi ürünlerine helal gıda sertifikası çıkarttırmak istiyorlarsa o ürün üzerinden başvuru yapmalıdır.helal gıda markaları, helal gıda markalarında prosedür

Helal gıda sertifikası için başvuru yapıldıktan sonra helal gıda sertifikası veren kurumun istediği belgeler kuruma teslim edilmelidir. İmza sirküleri, ürün listeleri, ürün içerik listeleri, firmaya ait vergi levhası örnekleri, ürünlerin içinde bulunan gıdaların alım faturaları gibi belgeler istenirken bu belgeler ve ücretler ürün sayısına ya da ürün içeriğine göre değişebilmektedir. Bu belgeler alındıktan sonra incelemeler yapan kurumun verdiği bilgiler doğrultusunda helal gıda markalarında prosedürün önemi kanıtlanmaktadır. Çünkü belirli bir prosedürle ciddi çalışan firmalar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek firmaların ürünlerine sertifika vermemektedir.