İnsanlar gün içinde saatlerinin büyük bir kısmını çalışma ortamlarında geçirmektedir. Çalışma ortamları bir çok tehlikeye açıktır ve insan sağlığı açısından tehditler içermektedir. Bu tehlikelerin ve sonucunda oluşacak kazaların en aza indirilmesi amacı ile iş sağlığı ve iş güvenliği konusu son dönemde önemini iyice arttırmaktadır. Bu konuda uzman ve profesyonel insanlarla çalışmak ise her işverenin yükünü azaltacaktır. Bu sebeple iş güvenliği danışmanlığı için bir çok firma mevcut olmuştur.iş güvenliği danışmanlığı, iş güvenliği danışmanı, iş güvenliği danışmanı kimdir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iş yeri için iş güvenliği uzmanı ile çalışma zorunluluğu getirmiştir. İş güvenliği uzmanları çalışma ortamlarında risk analizleri yapmaktadır. Bu sayede tehlikeli olayların yaşanması öngörülebilecektir ve kaza ile sonuçlanmaları engellenecektir. Ayrıca makinelerin kontrollerinin yapılması da iş güvenliği uzmanının görevidir. Kontrolleri zamanında yapılan makineler herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden çalışmalarını sürdürebilecektir. Ancak bu kontrollerin zamanında yapılması için uzmanlara ihtiyaç vardır. İşte bu sebeple iş güvenliği danışmanlığı konusu önem kazanmıştır. İşverenler danışmanlarla birlikte çalışarak iş yerlerinde can ve mal güvenliğini koruma altına alabileceklerdir. Eğitimli çalışanlar sayesinde işler aksatılmadan, kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülür. Acil durum planlaması konusunda da yardımcı olan iş güvenliği uzmanları, bu durumlarda ne yapacakları konusunda çalışanlara bilgi verirler ve en az hasarla atlatılmasını sağlarlar. İşverenler, bakanlığın zorunluluk haline getirmesi ile iş güvenliği danışmanlığı hizmeti almalıdır. Tehlike gruplarına göre tam zamanlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalı veya ortak sağlık güvenlik birimlerinden periyodik olarak kontrolleri yapacak bir uzmanla anlaşılmalıdır. Danışmanlık hizmetini doğru bir şekilde alan bir şirket, bakanlığın yapacağı denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçebilecektir.

Çalışanların sağlıkları konusunda endişe etmeden güvenli bir şekilde işlerini yürütmesi demek, verimliliğin ve ürün kalitesinin artması demektir. İşte aksamaların olmaması sebebi ile süreklilik artacak, bu sayede müşteri memnuniyeti artacaktır. Rakiplere karşı bir adım öne geçilebilecektir. Ancak insan sağlığının yanında bunlar önemsiz kalmaktadır. İşverenler çalışanların sağlığından ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk konusunda yardım almaları için sektörde iş güvenliği danışmanlığı hizmeti veren bir çok firma bulunmaktadır.