Tam kan sayımı, beyaz küre sayımı ve IgG, IgA ve IgM seviyeleri estetik meme bulunmaktadır. Nazal havayolunda bulunan organizmaların nazal vestibüldeki parazitlere dokunmadan alınması en iyi geniş bir intravenöz kanülün steril koruyucu kılıfı kullanılarak yapılabilir. Tetanoz, Hib ve göğüs estetiği pnömokok IgG türelerine bakmak ve hastaların humoral yanıtlarını incelemek endikedir; IgG titreleri düşükse, hastalar bu hastalıklara karşı aşılanmalı ve titrelerin kontrolleri yapılarak iyileşme olup olmadığı takip edilmelidir. meme estetiği, meme estetiği yapımı, meme estetiği yaptırmaAnormal bir yanıt bir immünolog ile tartışılmalıdır. Açlık kan şekeri ölçülmeli ve HIV testi yapılmasının uygun olup olmayacağı düşünülmelidir Testler normal fakat meme estetiği hastanın durumu ve tedaviye yanıtı ışığında, immün fonksiyonu konusunda şüphe varsa, bir im-münoloğa göğüs estetiği ameliyatı konsülte edilerek daha ileri incelemeler yapılmalıdır. Tedaviye Yanıt Pürülan rinosinüzitli bir hasta uygun antibiyotik tedavisine yanıt vermiyorsa bir immün yetersizlik olasılığı silier motilite bozukluğu veya örn; aspergilloz gibi atipik bir enfeksiyon düşünülmelidir. Genel olarak bir göğüs estetiği kerelik medikal tedavi, sadece terapötik nedenlerle değil aynı zamanda tanı koymada da yardımcı olacağı için, neredeyse her zaman uygulanmalıdır. ¦ En Uygun Medikal Tedavinin Seçilmesi Medikal tedavinin elverdiğince, nazal mukozayı mümkün olduğunca sağlıklı duruma getirmek önemlidir. Bu, sadece hastaların semptomlarını geriletmekle kalmayacak aynı zamanda enflemasyonu en aza indirecek ve cerrahi gerekirse ekspozisyonu ve intra-operatif kanamayı azaltacaktır. Postoperatif olarak, uygun medikal tedavi herhangi bir cerrahiden alınacak sonucun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, olfaktör yarığın açılması, hastanın koku alma duyusunu geliştirecektir ancak, allerjik ri-nite bağlı mukozal ödem stafilokok enfeksiyonu sonucu kuruluk ve kabuklama ve mukus birikimi olmazsa çok daha iyi bir koku duyusu estetik sağlanacaktır. Allerjik Rinit Tedavisi Allerjik rinit tedavisi allerjenden korunmayı ve ilk etapta en az 6 hafta kullanılması gereken topikal nazal steroid-lerin düzenli uygulamasını temel alır (Resim 3.25). Bu tedavi, göz kaşıntısı ve hapşırığa da etkilidir ancak asıl olarak nazal obstrüksiyon semptomu için uygulanır. Hastanın primer semptomları hapşırık, göz kaşıntısı ve berrak rinore ise nonsedatif bir antihistaminik tek başına ya da daha şiddetli semptomları olan hastalarda topikal nazal steroidlerle birlikte verilebilir. Topikal sodyum kromoglikat göz kaşıntısı üzerine etkilidir ancak intrana-zal etkisi daha azdır. Topikal antihistaminikler, bazı hastalarda hapşırık ve rinore üzerine etkilidir ancak nazal obstrüksiyon semptomlarına etkisizdir. Asıl sorun rinore ameliyat ücretleri ise ipratropium bromide günde en fazla dört kez olmak kaydı ile tek başına, ya da diğer ilaçlarla birlikte verilebilir (Jones, 1999c). Allerjenden burun estetiği  ve göğüs estetiği  fiyatları  korunmanın, sadece ev tozu akar allerje-nine allerjisi olan hastalarda yararlı olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, diğer allerjenlerden korunmanın, anek-todal olarak hastaların semptomlarını kontrol etmede yardımcı oldukları söylense de, klinik çalışmalarda etkili oldukları gösterilememiştir. İmmünoterapi, özellikle çimen poleni gibi tek bir allerjen sorumlu olduğunda, önemli bir rol meme estetiği  fiyatları oynamaktadır. Oral steroidler, akut bir alevlenmeyi kontrol etmede ya da düzenli topikal tedavi ve antihistaminikler semptomları kontrol altına alana kadar ilk eta