404 Sıvı Conta silica, Polimetilsiloksan, asetoksilanların bileşimidir. Bu ürün her ne kadar tahriş edici maddeler sınıfına girmese de; ürünün kuruması esnasında çıkan asetik aside bağlı olarak kapalı alanlarda çalışan ustalarda…
Continue Reading