Oyun çocuğun en önemli meşkalesidir. Çevresini, çevresindeki insanlarla, oyun yoluyla insan ilişkilerini öğrenir ve kendi kişiliğinin temellerini atmaya çalışır. Çocuk için çok önemli olan oyun, aile için de önemli olmalı.…
Continue Reading