Globalleşen dünyada tüm tüketicilere yönelik ürünler itina ile üretilmektedir. İslam dünyası da dünya üzerinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Bu nedenlerden dolayı helal gıda ürünleri belgelendirilmesinin önemi artık çok daha…
Continue Reading