Deri sıcaklığının termometre veya termografi ile ölçülmesi bazı kronik ağrılı hastalıklarda objektif bir parametre olabilir. Sinir iletim hızı, uyarılmış yanıtlar veya nicel duyusal testler gibi çeşitli duyuların ölçülebildiği nesnel yöntemler…
Continue Reading