Eski uygarlıklarda rüyalar doğaüstü olarak sınıflandırılırdı. Bu medeniyetlerde rüya gören ve yorumlayanlara da kutsallık atfedilmiştir. Rüyaların gelecekten mesajlar taşıdığına ve rüyayı gören ve yorumlayanların gelecekle bir köprü oluşturduğuna inanılırdı. Eski…
Continue Reading