Tercüme iki farklı kültür arasında bilgi alışverişi sağlamak için yapılan, edebi, hukuki, tıbbi, ticari gibi metinlerin, konuşmaların sözlü ya da yazılı olarak çevirisidir. Metnin kaynak dilden, hedef dile çevrilmesi, sadece…
Continue Reading