Kurye; bir yerden bir yere ileti taşımakla görevli olan kişi ya da kişilere verilen ad olmaktadır. Birinin kuryelik yapabilmesi için belli başlı şartları sağlamış olması gerekmektedir. Öncelikle bu işi yapacak…
Continue Reading