Tercüme iki farklı kültür arasında bilgi alışverişi sağlamak için yapılan, edebi, hukuki, tıbbi, ticari gibi metinlerin, konuşmaların sözlü ya da yazılı olarak çevirisidir. Metnin kaynak dilden, hedef dile çevrilmesi, sadece yabancı dil bilgisiyle değil, tercümanın kendinde topladığı meziyetleri yardımıyla olur. Hızlı düşünen, akıcı konuşabilen, kültürlerin bilgisi ile yoğrulmuş, sürekli yenilenen bir tercüman yaptığı işte başarılı olacaktır. Zamanın kendine katacağı tecrübesiyle, hedef kitleye almak istediği bilgiyi eksiksiz verecektir.  tercüme türleri nelerdir, tercümenin kolları neler, tercüme çeşitleri nelerdir

Tercüme kendi içerisinde sözlü ve yazılı tercüme olarak kollara ayrılır. Yazılı tercüme metinlerin yazılı olarak çevrilmesi esasına dayalıdır. Sözlü tercüme ise kendi içerisinde, simültane tercüme ve ardıl tercüme olarak kısımlara ayrılır. Sözlü tercüme, yazılı tercümeye göre daha zordur. Ayrı bir yetenek isteyen sözlü tercüme, konuşmaların anında ya da ardı sıra çevirisi esasına dayanır. Tercümanlar aldıkları eğitimlerden sonra, başarılı olabilecekleri tercümanlık kollarını seçerek uzmanlaşırlar. Yıllar içerisindeki deneyimlerle mesleklerini başarıyla yaparlar. Tercümanlık bünyesinde dil bilgisi yanında, pek çok bilgiyi de barındırdığından, bu mesleği seçenler mutlaka yapabileceği branşta ilerlemelidir. Hepsini bir arada yapmaları oldukça güçtür.

Tercüme yapılan metnin özelliğine göre de, tıbbi çeviri, edebi çeviri, hukuki çeviri, ticari çeviri olarak isimler alabilen çok kapsamlı bir olgudur. Her biri diğerinden çok farklı olan bu çeviri türleri, tercümanların meziyetleri doğrultusunda başarılı bir şekilde tercüme edilirler. Günümüzde var olan kurumsal çeviri firmaları, bünyesinde her çeviri türü için uzman tercümanlar çalıştırmakta, çevirilerimizin başarı seviyesini yüksek tutmaktadırlar.

Yaptıracağımız çevirilerde, seçeceğimiz tercümanların tecrübelerine dikkat etmeli, firmaların tavsiyesine uymalıyız. İhtiyacımız olan tercüme şeklini tercih etmeliyiz. Hem zamandan hem de maddi açıdan fayda sağlayabilmek için doğru tercihlerde bulunmalıyız.